สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทราบถึงความเดือดร้อน และทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ตามรายละเอียดดังนี้