สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนพื้นที่การประปาแม้นศรี (เดิม) สำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนพื้นที่ในความดูแลเพื่อประโยชน์ด้านสังคม โดยจัดพื้นที่การประปาแม้นศรี (เดิม) สำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว โดยเปิดให้บริการรับผู้ป่วยแล้วตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

     พื้นที่ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 เตียง จัดพื้นที่สำหรับแยกผู้ป่วยชาย หญิง และผู้สูงอายุ โดยมีโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นโรงพยาบาลที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของคนในครอบครัว 

 

f3b8722b9e60aa5e274066187b3e269d.jpg

 

8eb6c742a5c182561afc73b47bf8287f.jpg

 

87d0171f1f97035ab740ac3176f4b878.jpg