โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2565

   สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 กรมการจัดหางาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการในชุมชน พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำบาดาล” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 ขวด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 

282261023_414696190505818_8382386621993978554_n.jpg DAR_5800.jpg

283946708_757306038969705_3225938282832027783_n.jpg 283286578_5152381054841152_2948583174696418366_n.jpg

 

  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตรอกบ้านพานถม เขตพระนคร

 

DAR_5707.jpg DAR_5708.jpg

DAR_5713.jpg DAR_5712.jpg

 

   ชุมชนตรอกบ้านพานถม เป็นชุมชนบนพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์อบรมวิชาชีพผู้สูงอายุชุมชนตรอกบ้านพานถมและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ "วิสาหกิจชุมชนประดิดประดอยจากกระดาษทิชชู" โดยจัดทำผลิตภัณฑ์พวงมาลัยและเครื่องประดับจากกระดาษทิชชู กระเป๋าผ้าใส่ยา งานสานจากซองกาแฟ และงานถักโครเชต์ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

สนใจสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่ :
ชุมชนตรอกบ้านพานถม เขตพระนคร
นางสาวสายสุนีย์  แซ่ฟุ้ง  ประธานวิสาหกิจชุมชนประดิดประดอยจากกระดาษทิชชู
หมายเลขโทรศัพท์ :  06-5879-2666