โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์) ประจำปี 2565 ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต

-

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำบาดาล” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 ขวด ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565

 

277821240_292922199509207_5154701612261280021_n.jpg MY3_7827.jpg

 MY3_7928.jpg 277885036_1361145131054073_6089529593508335725_n.jpg

 

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและผลักดันผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์การสื่อสารได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง โดยภายในกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ให้มีความทันสมัย สวยงาม  การทำการตลาดออนไลน์ รวมทั้งเทคนิคการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำการตลาด หรือ บริการทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok  Facebook Line และ Youtube เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

Product_s_community_prayaprasit.jpg 

               

     ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เป็นชุมชนบนพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยได้มีการรวมกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน และจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ วิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาล้างจาน น้ำหมักชีวภาพ และกระเป๋าผ้า ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

 

สนใจสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่ :
ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต
นางมณี  จิรโชติมงคลกุล ประธานชุมชนพระยาประสิทธิ์ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ :  09-4629-5978