โครงการออกหน่วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน


     วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และหน่วยงานภาคี จัด “โครงการออกหน่วยพระราชทาน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

-

     

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอำพน กิตติอำพน กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

-

     

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทานฯ ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยพระราชทาน ให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และมอบถุงพระราชทาน

 

-

 

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปิด และร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาคี มอบถุงพระราชทานพร้อมแว่นตาให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
 

-


     การออกหน่วยในครั้งนี้ มีผู้ได้รับการรักษาด้านทันตกรรม จำนวน 196 ราย และด้านผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา อาทิ ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม พร้อมมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 212 ราย ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาส ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมและจักษุ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี ได้รับโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


     “โครงการออกหน่วยพระราชทาน” คณะแพทย์ พยาบาล และเหล่าจิตอาสาล้วนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีรอยยิ้มที่สดใส และกลับมามองเห็นอีกครั้ง สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ทั้งตนเองและครอบครัว เพราะรอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้