โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ผ่าตัดรักษาโรคตา ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน และโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ผ่าตัดรักษาโรคตา ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน และโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 12-13 มกราคม 2567