โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จิตอาสานักเรียนทนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ผ่าตัดรักษาโรคตาและหน่วยทันตกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24-26 มกราคม 2567