โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

 

      ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวม 10,933 ราย

 

Image
-

 


     วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 93 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

 

Image
-

 


    ทั้งนี้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวอภิรดี เงินวิจิตร รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสาและผู้ป่วย

 

Image
-