โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวม 11,522 ราย

 

Image
-

 


    วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ให้บริการทันตกรรม จำนวน 500 ราย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี

 

Image
-

 


    การนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานและให้กำลังใจคณะทันตแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ป่วย

 

Image
-