ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านสังคมสงเคราะห์

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านสังคมสงเคราะห์      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการพระศาสนา

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการพระศาสนา        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน        พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ 3…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการศึกษา

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการศึกษา       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      …

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1…

บัตรพระราชทานพรปีใหม่

  - ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ - ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕