ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

 

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
(ส่วนกลาง)

 
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง

 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2787 6690-3 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)