ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

 

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
(ส่วนกลาง)

 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

(คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร)

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล recruit@crownproperty.or.th