อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 4 ชั้น หมายเลข 67 ซอยบุรีรมย์ 2 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 10.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 153.52 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 265, 263, 261, 259 และ 404, 400, 398 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 97.12 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 830.20 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 342, 340 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 17.67 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 168.00 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 155 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 8.52 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 48.05 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 80 ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 8.32 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 46.39 ตารางเมตร