ข่าวประมูลและเช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 23 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 23 อัตรากรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค   Image   Image   Image   Image…
รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะอัตราที่กำหนด)

 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะอัตราที่กำหนด)  Image        สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะอัตราที่กำหนด)      …
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง ที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรงที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร       ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง ที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 3 แปลง ริมถนนพระรามที่ 2 (ฝั่งขาเข้า) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 3 แปลง ริมถนนพระรามที่ 2 (ฝั่งขาเข้า) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ที่ดินแปลงหมายเลข 1 เนื้อที่ 78 ไร่ 1 งาน 17.35 ตารางวาที่ดินแปลงหมายเลข 2 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวาที่ดินแปลงหมายเลข 3 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 20.70 ตารางวา          ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR)…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน 67.70 ตารางวา ริมถนนสาย 3145 เพ-แหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง     ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Image   
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 4 อาคาร ริมถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 4 อาคาร ริมถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง ริมถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง ริมถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร    ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Image  
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 32.04 ตารางวา บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 30.85 ตารางวา บริเวณถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนกัลปพฤกษ์ (ฝั่งขาออก) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน 44.97 ตารางวา บริเวณริมถนนริมกัลปพฤกษ์ (ฝั่งขาออก) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป