อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 1 ซอยแสนสุข 13 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 146.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 63 ซอยนภาศัพท์แยก 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 65.14 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 294 ซอยนภาศัพท์แยก 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 291.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ตรอกวัดอินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 118.79 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 20 ซอยเทเวศร์ 1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 129.43 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -