ข่าวให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

การประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

    สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง การประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร        ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้…