อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 258 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 9.05 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 107.31 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคารชั้นเดียว หมายเลข 132 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 7.37 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 38.35 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคารชั้นเดียว หมายเลข 104, 106 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 14.52 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 58.08 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคารชั้นเดียว หมายเลข 108 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 12.71 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.85 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคารชั้นเดียวและชั้นลอยเต็มชั้น หมายเลข 110 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 8.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 43.56 ตารางเมตร