โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้าถึงการรักษารวมกว่า 8,600 ราย


     วันที่ 24-26 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 328 คน และหน่วยทันตกรรม จำนวน 620 คน รวม 948 คน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

-

 


     วันที่ 24 มกราคม 2567 พิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ

 

-


     วันที่ 25 มกราคม 2567 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสาและผู้ป่วย พร้อมมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก 

 

-


     วันที่ 26 มกราคม 2567 พิธีปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริการทางทันตกรรม

 

-