ข่าวประมูลและเช่าอสังหาริมทรัพย์

ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 87.40 ตารางวา บริเวณริมถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 18.8 ตารางวา บริเวณริมถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป            
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 94.66 ตารางวา บริเวณถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการที่จอดรถชั่วคราวบริเวณตรอกสาเก ถนนบูรณศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  โครงการที่จอดรถชั่วคราวบริเวณตรอกสาเก  ถนนบูรณศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร      เป็นโครงการเพื่อบรรเทาการจราจรบริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยเปิดให้บริการที่จอดรถชั่วคราว รูปแบบรายวัน และรายเดือน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2568 เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น.                       …
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

บริการที่จอดรถสะพานขาวฝั่งปารีส

  บริการที่จอดรถสะพานขาวฝั่งปารีส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7192