ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการศึกษา

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการศึกษา       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      …

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1…

บัตรพระราชทานพรปีใหม่

  - ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ - ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

  - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :: ทรงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี - โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ -…

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

- สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง :: พระราชปณิธานเพื่อแผ่นดินไทย - ศิลปาชีพ - โครงการป่ารักน้ำ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนดิน -…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถกอล์ฟไฟฟ้าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม…

วันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูลวันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ…