อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้นครึ่ง หมายเลข 154 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 11.30 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 151.60 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 155 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 8.52 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 48.05 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคารชั้นเดียว หมายเลข 108 ถนนเจริญกรุง ซอย 11 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 12.71 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.85 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 265,263,261,259 และ 404,400,398 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 97.12 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 830.20 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 268 ซอยเทวีวรญาติ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 47.55 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 244.80 ตารางเมตร