อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 66 ถนนเจริญนคร ซอย 55 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 146.04 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 140 ถนนเจริญนคร ซอย 55 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 39.93 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
นนทบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 3/24 ถนนประชาราษฎร์ ซอย 26 แยก 6/1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 33.77 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
สมุทรสาคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 54 ซอยชุมชน 106 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 55.98 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/65 ชั้น 3 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56 ตารางเมตร