อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/66 ชั้น 3 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/145 ชั้น 7 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/170 ชั้น 7 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย ชั้น 1 - 2 หมายเลข 2335/17 อาคาร 2 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.97 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/58 ชั้น 3 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตารางเมตร