อสังหาริมทรัพย์

พระนครศรีอยุธยา

ที่ดินแปลงหมายเลข 43 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 431.42 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
พระนครศรีอยุธยา

ที่ดินแปลงหมายเลข 63 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 602.12 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 28.93 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -