อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/61 ชั้น 3 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/140 ชั้น 6 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/150 ชั้น 6 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่พักอาศัย
เนื้อที่ : 2.96 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 56.00 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 86 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 45.03 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 200 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 73.60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -