อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 400 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 45.13 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 401 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 43.64 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 383 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 45.05 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 392 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 117.14 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 490 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 68.27 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -