อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 443 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 40.37 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 221 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 36.16 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 222 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 35.82 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 359 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 90 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 296.14 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 688 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 90 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 33.83 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -