อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 44 ซอยบ้านครูเล็ก ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 2,351.49 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 75 ซอยบ้านครูเล็ก ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 474.63 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 76 ซอยบ้านครูเล็ก ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 583.36 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
นครปฐม

อาคาร 2 ชั้น พร้อมที่ดิน หมายเลข 217/1 ซอยศาลายา 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดินและอาคารพาณิชยกรรม
เนื้อที่ : 114.10 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 378.00 ตารางเมตร
นครปฐม

ที่ดินแปลงหมายเลข 22/23 ซอยศาลายา 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 100.71 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -