อสังหาริมทรัพย์

นครปฐม

ที่ดินแปลงหมายเลข 16 ถนนมาลัยแมน ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 192.70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
เพชรบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 274/3/3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 150.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -